Regler som du skall följa:

 • Fiskekort berättigar ej till kräftfiske, särskilt kräftfiskekort måste köpas av Grangärde FVOF.
 • Fiskeredskapen skall hållas under uppsyn när fisket pågår. 
 • Bredtjärn-Lilla Ångtjärn-Femöringen är ej upplåtna för allmänhetens fiske.
 • Fiskeförbud i Hojensån och Norrboån gäller tills vidare.
 • I alla rinnande vatten gäller att hullinglös krok ska användas. Max 3 ädelfiskar per dygn får tas upp, gäller alla kort.
 • Öringsfiske i rinnande vatten tillåtet från islossningen till den 15/9. Övrig tid råder förbud.

Olaga fiske (tjuvfiske)

 • Allt fiske utan giltigt fiskekort polisanmäls.
 • Konfiskering av all utrustning som används vid tillfället samt polisanmälan och skadeståndskrav.
 • Nedskräpning, polisanmälan enligt nya lagen om nedskräpning.
 • Vi förbehåller oss rätten att förverka fiskekort och stänga av personer från fiske i våra sjöar som inte följer våra regler,
  kraftigt stör andra fiskare eller på annat sätt uppför sig olämpligt.

Vid brott mot våra lokala fiskeregler kommer vi att ta ut en kontrollavgift.
Kontrollavgift skrivs ut vid sjön av legitimerad fisketillsynings person.

 • Ett tacklat spö får medföras vid fiske. Kontrollavgift 1,000 Sek.
 • Om du tar mer än 3 fiskar på ditt kort i Ö.Hedtjärn, Sottjärn, Tanstjärn, Ljustjärn och Gåltjärn. Kontrollavgift 1,000 Sek.
 • Om du tar mer än 3 ädelfiskar/dag i någon av de övriga ädelfisketjärnarna. Kontrollavgift 1,000 Sek. 

Kytjärn, Igeltjärn och Knivsjön kan vara avlysta för fiske i samband med uthyrning
Aktuell information får du på telefonsvarare 0240–407180, www.grangardefiske.se, Facebook eller genom anslag vi sjön.