Strömmande vatten

Colors: Green Color
Icon: fa fa-globe

Håjensån och Norrboån

Dessa viktiga vattendrag är under pågående återställning från tidigare flottningsrännor och dammar så att fisk och andra arter får en naturlig livsmiljö.
Över 220 ton lekgrus placerades ut med helikopter i svårtillgängliga Håjensån. Ett arbete för att återskapa en naturlig miljö för Öringen.

Därför är det avstängt för all fiske tills vidare!

Det finns inga artiklar i denna kategori. Om det finns underkategorier på den här sidan kan de innehålla artiklar.