Aktuellt 2021

Inplantering av fisk 

Ö.Hedtjärn-Sottjärn 2, 8, 17, 22 och 23 sep.
Ljustjärn 2, 8, 16 och 23 sep.
Tanstjärn 9 sep och 22 sep.
Gåltjärn 2, 9, 17 och 23 sep.
Kytjärn  2, 9, 16 och 23 sep.
Igeltjärn 2, 9 och 16 sep.
Knivsjön 2 och 16 sep.

Följande tjärnar är uthyrda:

Fr.o.m Torsdagen den 23 sep. t.o.m Söndagen den 26 sep: Kytjärn, Femöringen, Ljustjärn,  och Gåltjärn.

Inplantering av fisk 

Ö.Hedtjärn-Sottjärn 2, 8 och 17 sep.
Ljustjärn 2, 8 och 16 sep.
Gåltjärn 2, 9 och 17 sep.
Tanstjärn 19 aug och 9 sep.
Kytjärn  2, 9 och 16 sep.
Igeltjärn 2, 9 och 16 sep.
Knivsjön 2 och 16 sep.

Följande tjärnar är uthyrda:

Fr.o.m Torsdagen den 16 sep. t.o.m Söndagen den 19 sep: Kytjärn, Igeltjärn, Ljustjärn, Knivsjön och Gåltjärn.

Inplantering av fisk 

Ö.Hedtjärn-Sottjärn 5, 13, 18, 27 aug. 2 och 8 sep.
Ljustjärn 5, 19, 27 aug. 2 och 8 sep.
Gåltjärn 12, 19, 26 aug. 2 och 9 sep.
Tanstjärn 19 aug och 9 sep.
Kytjärn  26 aug. och 2 och 9 sep.
Igeltjärn 12, 26 aug. 2 och 9 sep.
Knivsjön 27 aug. och 2sep.

Följande tjärnar är uthyrda:

Fr.o.m Torsdagen den 9 sep. t.o.m Söndagen den 12 sep: Kytjärn, Igeltjärn, Ljustjärn och Gåltjärn.

Inplantering av fisk 

Ö.Hedtjärn-Sottjärn 5, 13, 18, 27 aug. och 2 sep.
Ljustjärn 5, 19, 27 aug. och 2 sep.
Gåltjärn 12, 19, 26 aug. och 2 sep.
Tanstjärn 19 aug.
Kytjärn  26 aug. och 2 sep.
Igeltjärn 12, 26 aug. och 2 sep.
Knivsjön 27 aug. och 2sep.

Följande tjärnar är uthyrda:

Fr.o.m Torsdagen den 2 sep. t.o.m Söndagen den 5 sep: Kytjärn, Knivsjön, Igeltjärn, Ljustjärn och Gåltjärn.