Inom Grangärde fiskevårdsområde finns två aktiva föreningar, Grangärde FiskeVårdsOmrådesFörening (FVOF) och Grangärde fiske.

Grangärde FVOF äger och förvaltar den så kallade fiskerätten genom sina medlemmar. Fiskerätt finns på vissa fastigheter och är en äganderätt precis som rätten att äga ett hus eller en mark. För att få en fungerande fiskevård och förvaltning över ett större område samt kunna sälja fiskekort inom detta område har samtliga fiskerättsägare inom Grangärdes område gått samman i Grangärde FVOF.

Föreningen bedriver huvudsakligen fiskevård i form av återställande av vattendrag så fisk kan leka och föröka sig samt att genom vattendomar återfå vatten i vattendrag samt öppna vandringsvägar förbi dammar.

Föreningen har också planterat in kräftor i vissa sjöar som allmänheten erbjuds att fiska i på vissa tider.

Fiskerättsägare, ortsbor och fritidshusägare kan köpa fiskekort av föreningen. Även dagkort kan köpas. Personer utan sådan anknytning till bygden hänvisas att köpa Grangärde Fiskes fiskekort.

Har du frågor? Kontakta gärna:

  • Gunnar Andersson 070-675 50 10 
  • Johan Skoog 070-558 50 77
  • Fiskekortsäljarna

Fiskekort säljs av:

  • Västansjö skifteslag: Ulf Sigfridsson, Wahlgärdet
  • Norrbo skifteslag: Lennart Perols, Norrbo
  • Kullen och Fröjdbergets skifteslag: Gunnar Andersson, Fröjdberget
  • Övriga skifteslag: Peter Hermansson, Gärdsveden.

Grangärde fiske är en sportfiskeklubb som arrenderar samtliga vatten för sportfiske och vissa mindre vatten för put and take fiske. Föreningen säljer kort som berättigar till fiske med handredskap. För put and take vattnen gäller speciella fiskekort, se föreningens regler vid kortköp. Vissa vatten hyrs också ut över en eller flera dagar och då får endast de som hyr fiska där.

Vi använder kakor

På Grangärde Fiske använder vi kakor (cookies) på vår webb. Kakor är små textfiler som lagras på din dator när du besöker våra tjänster. Inga personuppgifter sparas i kakorna och de används inte för att kartlägga ditt beteende.